dimecres, 11 de desembre de 2013

Transparències


Transparència: f Qualitat de transparent. adj FÍS Que deixa passar la llum.